Hoppa till innehåll

Nya GSP+-länder fr.o.m. 28.2.2014; El Salvador, Guatemala och Panama

27.2.2014 11.24
Pressmeddelande

19/2014, LL

Rättsakt: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 182/2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 57, 27.2.2014)

Nya GSP+-länder fr.o.m. 28.2.2014 är:

SV

El Salvador

GT

Guatemala

PA

Panama

GSP+-länderna fr.o.m. 1.1.2014:

AM

Armenien

BO

Bolivia

CR

Costa Rica

CV

Kap Verde

EC

Ecuador

GE

Georgien

MN

Mongoliet

PE

Peru

PK

Pakistan

PY

Paraguay

Dessa länder ingår i kommissionens Taric-databas som GSP+-länder (särskild stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre, SPGE).

Produkterna som har ursprung i GSP+-länderna och omfattas av denna ordning (bilaga IX till förordning 978/2012) befrias helt från värdetullar. Också de specifika tullarna nedsätts till noll, utom för produkter vilkas tullar också omfattar värdetullar.

Produktsektorer kan lämnas utanför tullförmånerna fr.o.m. den 1 januari 2014 endast inom den allmänna ordningen (gradering, upphävande av tullförmåner). Detta är inte längre möjligt inom GSP+-ordningen så som fallet var enligt den gamla förordningen till slutet av 2013.

Mera information ges av Leena Lehtinen, e-post: [email protected], samt av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD