SV

Utrotningshotad CITES-skyddad kattbjörn till Finland via Tullen

24.6.2015 9.00
Pressmeddelande

Tullen fick i uppdrag att övervaka en utrotningshotad kattbjörn (även kallad röd panda) som flyttades från Opel Zoo i Tyskland till djurparken i Ähtäri.Kattbjörnen anlände på eftermiddagen den 23 juni till Helsingfors-Vanda flygplats varifrån den transporterades till sitt nya hem.  

Kattbjörnen hör till de utrotningshotade arterna i Asien och omfattas av den internationella CITES-miljöskyddskonventionen*). CITES-konventionen och EU:s CITES-bestämmelser reglerar med olika tillståndsförfaranden och även med totalförbud kommersiell eller icke-kommersiell import och export samt EU-interna flyttningar av utrotningshotade djur och växter samt produkter av dem. Även förflyttningar mellan djurparker anses som import, export eller flyttning. 

När kattbjörnen kom till Finland övervakade Tullen att alla behövliga CITES-handlingar var i sin ordning. Finlands miljöcentral SYKE är den egentliga tillståndmyndigheten i Finland. Tillståndsförfarandet i avgångs- och bestämmelselandet varierar beroende på hur utrotningshotad arten är.

Kattbjörnen hämtades på flygplatsen av intendent Mauno Seppäkoski från Ähtäri Zoo. Han berättade att djurparken får ta emot en annan kattbjörn från Irland senare i sommar.    

Sommarresenär – överväg noga innan du köper en exotisk vara

För djurparker är import och export av djur samt den därtill hörande tillståndsproceduren en ren rutinsak men privatpersoner bör också vara medvetna om CITES-reglerna.

På en semesterresa lönar det sig att välja noga vad man köper för att ta med sig hem. Många produkter, t.ex. väskor, musikinstrument, fiskeflugor, kosmetika och läkemedel, kan innehålla CITES-arter. Till exempel många musslor, snäckor, spindlar och sköldpaddor är CITES-arter.

Ta reda på vilka varor man får köpa lagligt och skaffa behövliga tillstånd redan före resan. Om någon produkt väcker misstankar, köp den inte.

*) CITES =  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna.

Bild: Djurparken Opel-Zoo i Kronberg

Mera information:
Tullen: tullöverinspektör Jarkko Keskinen, bevakningsavdelningen, tfn 040 332 2570
Finlands miljöcentral (SYKE): överinspektör Stella From, tfn 0295 251 121
Ähtäri Zoo: intendent Mauno Seppäkoski, tfn 0400 267393

Tullen: Import av utrotningshotade arter
SYKE: Anvisningar för resande
SYKE: Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta

Pressmeddelande