Hoppa till innehåll

Utrikeshandelns tillväxt avtog mot slutet av året

Utgivningsdatum 8.2.2008 10.00
Pressmeddelande

Enligt preliminära uppgifter ökade Finlands export år 2007 med sex procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 65,5 miljarder euro. Värdet på importen utgjorde 59,4 miljarder euro, en ökning på sju procent jämfört med år 2006. Handelsbalansen visade ett överskott på 6,1 miljarder euro. Ett år tidigare utgjorde överskottet 6,2 miljarder euro.

Ännu i början av förra året ökade utrikeshandeln med över tio procent, men tillväxten började avta mot slutet av sommaren. I december hade exporten redan gått ned till minus fem procent. Den största orsaken till den minskade tillväxten var den minskade exporten och importen av metall. Exporten av produkter från den eltekniska industrin höll sig ifjol på ungefär samma nivå som år 2006. Exporten av telefonapparater minskade visserligen med några procent, men exporten av övriga elektriska apparater ökade tydligt. Exporten av maskiner och anordningar ökade med en femtedel.

Importen av råvaror och produktionsförnödenheter ökade med en femtedel ännu under första hälften av förra året, men den minskade importen av metaller och koncentrat på senhösten drog ned gruppens importtillväxt till cirka tio procent. Minskningen av råoljans importmängder och priser drog ned värdet på importen av energiprodukter med några procent.

EU:s andel av exporten utgjorde 56,8 % och låg således på samma nivå som år 2006. EU:s andel av importen ökade med nästan en procentenhet och steg till 56 %. Nederländernas andel ökade både inom exporten och importen. Också Spanien och Belgien visade stor tillväxt inom EU-exporten, inom importen var det däremot Frankrike som visade tillväxt. Av länderna utanför EU förstärkte Ryssland och Kina sina positioner. Rysslands totala handelsutbyte uppgick nästan till Tysklands nivå.

Värdet på transittrafiken per landsväg uppgick till nästan 31 miljarder euro

Transittrafiken per landsväg ökade med en fjärdedel år 2007 och uppgick till 3,7 miljoner ton. Tillväxten påverkades mest av de ökade transitransporterna av personbilar och av maskiner och anläggningar. Totalt 679 000 personbilar transporterades via Finland till Ryssland. Ett år tidigare var motsvarande antal bilar 530 000. Värdet på transitransporterna år 2007 beräknades vara 30,7 miljarder euro. Kotkas position som det mest betydande införseltullkontoret för transitvaror blev allt starkare. Transittrafiken fortsatte öka vid alla gränsövergångsställen och den största ökningen skedde i Imatra. Imatra blev det viktigaste gränsövergångsstället för personbilstransporter.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Närmare information:
Statistikchef Timo Koskimäki, tfn 020 492 1851
Tullöverinspektör Kari Tähtivaara, tfn 020 492 1844
Tullöverinspektör Matti Heiniemi, tfn 020 492 1845
Tullöverinspektör Eija Pohjansaari (transittrafik), tfn 020 492 1855
Statistikmeddelande