Hoppa till innehåll

Kina har blivit en av de största handelspartnerna
Utrikeshandeln ökade med 17 % år 2006

Utgivningsdatum 9.2.2007 10.00
Pressmeddelande

Enligt preliminära uppgifter ökade Finlands export 2006 med 17 % och uppgick till 61,3 miljarder euro. Värdet på importen utgjorde uppemot 54,8 miljarder euro, en ökning med 16 % jämfört med året innan. Handelbalansen visade i fjol ett överskott på 6,6 miljarder euro, medan överskottet 2005 utgjorde 5,4 miljarder euro.

EU:s andel av exporten i fjol utgjorde 56,9 % och av importen 55,3 %. EU:s andel av exporten har hållit sig ungefär på föregående års nivå, men andelen av importen har minskat betydligt då importen från länder utanför EU har ökat snabbare än importen från EU. I synnerhet importen från Ryssland, Kina och Norge har ökat.

Exporten inom de flesta huvudbranscherna ökade i fjol. Exporten inom metall-, maskin- och fordonsindustrin ökade främst tack vare tillväxten av importen inom metallindustrin. Även exporten inom kemiindustrin ökade tydligt. Däremot minskade exporten inom den eltekniska industrin något.

Tack vare tillväxten av metallhandeln ökade även importen av råvaror och produktionsförnödenheter kraftigt i fjol. Även importen av energiprodukter ökade markant främst tack vare importen av olja.

Transittransporter av personbilar ökade transittrafiken per landsväg

Landsvägstransit via Finland till Ryssland ökade 2006 till uppemot tre miljoner ton, en ökning med 12 procent jämfört med år 2005. Tillväxten beror till stor del på ökningen av transitransporter av personbilar. Som landsvägstransit transporterades ca 530 000 bilar, då bilantalet året innan var drygt 330 000. Värdet på landsvägstransit i fjol beräknas vara drygt 24,7 miljarder euro. Kotkas position som det mest betydande införseltullkontoret för transitvaror blev allt starkare under fjolåret.

Närmare en fjärdedel av exporten till Ryssland var återexport 2005

Närmare en fjärdedel av Finlands export till Ryssland bestod år 2005 av varor som producerats i något annat land än i Finland. De viktigaste varugrupperna i återexporten var bilar, mobiltelefoner och hushållsmaskiner (både vitvaror och radior, TV-apparater och dyl.).

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Närmare information:
Statistikchef Timo Koskimäki, tfn 020 492 1851
Tullöverinspektör Kari Tähtivaara, tfn 020 492 1844
Tullöverinspektör Matti Heiniemi, tfn 020 492 1845
Statistikmeddelande