Hoppa till innehåll

Utländska personer och företag kan identifiera sig i Tullen e-tjänster och använda Suomi.fi-fullmakter före utgången av detta år

Utgivningsdatum 25.6.2020 13.35

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har den 11 juni 2020 öppnat en identifieringstjänst för utländska medborgare (Finnish Authenticator) och en tjänst för tjänstemannabefullmäktigande i webbtjänsten Suomi.fi. Med hjälp av dem kan utländska företag, personer som representerar utländska företag samt utländska privat personer påbörja användningen av Suomi.fi-fullmakter i Tullens e-tjänster före utgången av detta år. De ersätter Katso-tjänsten som stängs för gott den 31 december 2020.

Identifieringstjänst för utländsk medborgare (Finnish Authenticator)

I Finnish Authenticator-identifieringstjänsten registrerar utlänningen utlänningens identifierare (UID) åt sig och verifierar sin identitet med hjälp av appen Finnish Authenticator. Efter registreringen och ibruktagandet av appen kan utlänningen logga in i Tullens e-tjänst med utlänningens identifierare, lösenord och appens PIN-kod. En person som representerar ett företag ska också ha behövliga Suomi.fi-fullmakter, för att kunna sköta ärenden i de olika e-tjänsterna.

Instruktioner för att registrera utlänningens identifierare och ibruktagandet av appen (på engelska).  

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter och att sköta ärenden på andras vägnar

Tjänsten för Tjänstemannabefullmäktigande gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter och uträtta ärenden åt sådana instanser som inte själva kan göra elektroniska fullmakter i webbtjänsten Suomi.fi. Dessa är till exempel utländska företag, näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar och offentliga organisationer. Med hjälp av tjänsten kan dessutom personer, som inte har nätbankskoder eller som inte annars kan använda elektroniska verktyg, ge elektroniska fullmakter.

Registreringen av en fullmakt kan inledas genom att skicka en fullmaktsansökan jämte nödvändiga bilagor till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. I tjänsten registrerar tjänstemannen för sökandens räkning i fullmaktsregistret de fullmakter som anges i ansökan.

Mer detaljerade anvisningar om hur man ansöker om befullmäktigande i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande
Information om fullmakter

Följ ibruktagandet av tjänsterna vid Tullen:
Beställ nyhetsbrevet om Tullklarering här
Tullens webbsida om identifikation och givande av fullmakter

Kundstöd för företag och organisationer:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer, kl. 10–15, organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, tfn 0295 535 115

Tullärenden: Tullrådgivningen, tfn 0295 5202, kl. 8–16.15

Kundmeddelande