Hoppa till innehåll

Utländska medborgare behöver appen Finnish Authenticator för att använda Tullens e-tjänster och ge Suomi.fi-fullmakter

Utgivningsdatum 15.12.2020 8.00
Pressmeddelande

Utländska medborgare kan använda Tullens e-tjänster och ta i bruk tjänsten Suomi.fi-fullmakter med hjälp av Finnish Authenticator-identifieringstjänsten för utländska medborgare. Tjänsten kräver registrering och det lönar sig att registrera sig så fort som möjligt.

Bland Tullens e-tjänster börjar man identifiera sig och befullmäktiga andra med hjälp av appen Finnish Authenticator först i tjänsterna för Intrastat-deklarering och Egna uppgifter. Vi informerar separat om tidpunkten när appen börjar användas i dessa och senare även i våra andra tjänster.

Hur tar man i bruk Finnish Authenticator och hur ger man fullmakter?

Om personerna med firmateckningsrätt vid ditt finländska företag är utländska medborgare:

  • Personerna med firmateckningsrätt vid företaget ska börja använda Finnish Authenticator för att kunna ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
  • Finnish Authenticator-identifieringskoden för personer med firmateckningsrätt ska kopplas till företagets uppgifter. Gör en ansökan om registrering av fullmaktsrätt i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande.
  • När en person med firmateckningsrätt har beviljats fullmaktsrätt, kan denne administrera ärendefullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Om personerna som sköter tull- och statistikdeklareringen vid ditt finländska företag är utländska medborgare:

  • Personerna i fråga ska ta i bruk Finnish Authenticator.
  • Personen som beviljar ärendefullmakter för företagets räkning befullmäktigar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter personerna som använder Finnish Authenticator-identifieringstjänsten.

Mera information

Kundstöd:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer

Tullärenden:
Allmän rådgivning för företagskunder, tfn 0295 5202, kl. 8–16.15

Kundmeddelande