Hoppa till innehåll

Utförseldeklarationer ska börja inlämnas elektroniskt, preciserad tidpunkt 3.5.2010

Utgivningsdatum 26.4.2010 16.07 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.43
Pressmeddelande

72/2010, JR/AH

När börjar deklarationsskyldigheten och vilka varor omfattas av den?

I enlighet med Tullstyrelsens beslut 184/010/2009 (9.12.2009) ska elektroniska utförseldeklarationer (anmälan om varornas ankomst till utförselstället, anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel) börja inlämnas fr.o.m. den 3 maj 2010 för exportvaror som förs ut via Finland sjövägen eller med järnväg.

I denna anvisning preciseras tidpunkten för ikraftträdandet av dessa skyldigheter.

Anmälan om ankomst till utförselstället (eller en ersättande exportdeklaration som försetts med en tilläggskod) ska inlämnas för de varor som anländer till en i Finland belägen hamn eller lastningsplats för tåg efter kl. 8 måndagen den 3 maj 2010. För de varor som har anlänt före denna tidpunkt till hamnen eller lastningsplatsen för tåg, sköts tullformaliteterna på samma sätt som de sköts för närvarande.

Anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel ska inlämnas för de varor för vilka en anmälan om ankomst till utförselstället (eller en ersättande exportdeklaration som försetts med en tilläggskod) har inlämnats. Anmälan om uppvisande vid utförsel ska inlämnas senast följande vardag efter att transportmedlet har avgått och anmälan om utförsel ska inlämnas senast tre vardagar efter att transportmedlet har avgått.

TMD