Hoppa till innehåll

Tekstiili- ja vaatetustuotteiden alkuperäselvitykset

7.5.2010 9.37
Tiedote

80/2010, RAS/MSR

Alkuperäselvityksen esittäminen on edelleen tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen edellytys. Vaatimus perustuu neuvoston asetukseen (EY) nro 1541/1998 (EYVL nro L 202/1998). Asetuksen tarkoituksena on ollut alun perin estää tekstiilirajoitusten kiertäminen väärän alkuperän avulla. Asetusta ei ole kumottu, vaikka tuontilisenssivaatimus on lähes kokonaan poistunut. Määrällinen rajoitus ja tuontilisenssivaatimus on jäljellä enää Pohjois-Korean ja Valko-Venäjän autonomisissa kiintiöissä.

Alkuperäselvitykset:

1. Aroilta tekstiileiltä ja vaatteilta vaaditaan yleinen alkuperätodistus. Arkoja ovat kategorioihin 1 - 9, 12 - 24, 26 - 29, 31, 32, 32a, 39, 68, 73, 76 - 78 ja 83 kuuluvat tuotteet. Samaan tekstiilikategoriaan kuuluu useita nimikkeitä. Kategorioiden tavarakuvaus sekä niihin kuuluvat nimikkeet on viimeksi julkaistu 19.12.2009 EUVL:ssä nro L 338.

2. Muilta tekstiili- ja vaatetustuotteilta vaaditaan kauppalaskussa oleva määrämuotoinen ilmoitus tavaroiden alkuperästä. Ilmoituksen malli on asetuksessa 1541/98.

3. Lisäksi on tekstiilituotteita, joista ei tarvitse esittää alkuperäselvitystä. Näiden tuotteiden luettelo on viimeksi julkaistu EUVL:ssä nro 34/2005 (Komission asetus nro 209/2005).

Tekstiilisopimusmaista annetut tekstiilisopimuksiin liittyvät määrämuotoiset tekstiilitodistukset eivät enää ole käytössä. Asetuksen 1541/1998 mukainen alkuperäselvitysvaatimus ei koske ulkoista jalostusta tai käytettyjen vaatteiden ja lumppujen tuontia.

Mahdollisen etuuskohtelun saamiseksi on esitettävä etuuskohteluun oikeuttava erillinen alkuperätodistus.

Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava alkuperätodistuksen tai alkuperäilmoituksen koodi (0006-koodiluettelon mukaisesti), asiakirjan numero ja päiväys.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 020 492 2419

Liitteet: EUVL L 202/1998, EUVL L 34/2005 ja EUVL L 338/2009

THT