Hoppa till innehåll

Ursprung som berättigar till förmånsbehandling; kumulationsområde med länderna i Västra Balkan

Utgivningsdatum 31.5.2012 15.44 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.16
Pressmeddelande

74/2012, RAS/LL

Kommissionen publicerade den 31 maj 2012 ett nytt meddelande om de avtal om förmånsbehandling vars protokoll om ursprungsreglerna innehåller bestämmelser om diagonal ursprungskumulation mellan EU, länderna i Västra Balkan samt Turkiet (EUT C 154; 31.5.2012, s. 13-14 ). En nyhet är att ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan Kroatien och Turkiet nu har en bestämmelse om denna ursprungskumulation. Denna utvidgade kumulation tillämpas mellan Kroatien och Turkiet sedan den 1 maj 2012 (se bilagan nedan).

Ett sådant protokoll om ursprungsregler som tillämpningen av denna utvidgade kumulation förutsätter gäller nu mellan alla de länder som omfattas av denna kumulation.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD