Hoppa till innehåll

Ursprung som berättigar till förmånsbehandling; Import från Israel till EU och övervakning av handeln med produkter från de israeliska bosättningarna med hjälp av postnummerförteckning

Utgivningsdatum 3.8.2012 16.47 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.38
Pressmeddelande

102/2012, MKi/UTa

EU och Israel har ingått ett avtal om förmånsbehandling i handeln med varor. Avtalet gäller dock inte produkter som har ursprung i de israeliska bosättningarna. Dessa bosättningar finns på de områden som Israel ockuperat sedan år 1967, dvs. Västbanken, Gaza, östra Jerusalem och Golanhöjderna.

Tullbehandlingen övervakas med ett tekniskt arrangemang som EU kommit överens om med Israel. Vid ansökan om tullförmån ska platsen/orten för produktion och ortens postnummer anges i den ursprungsdeklaration som upprättats i Israel. Enligt arrangemanget ska tullmyndigheterna i EU-länderna på basis av dessa uppgifter förvissa sig om produktens exakta ursprung. Om produktionsorten och postnumret inte finns angivna i ursprungsintyget, eller om den angivna orten finns i de israeliska bosättningarna, förvägras förmånsbehandlingen och tullen uppbärs till fullt belopp.

Enligt korrekt förfarande upprättas inget ursprungsintyg som medger förmånsbehandling för produkter med ursprung i de israeliska bosättningarna, och ingen förmånsbehandling söks i samband med importförtullningen. Till stöd för detta informeras importörerna (EUT C 232, 3.8.2012) om att en uppdaterad förteckning över de platser och postnummer som inte medger förmånsbehandling från och med nu finns på kommissionens webbplats på adressen:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD