Hoppa till innehåll

Ursprung; Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet utvidgas stegvis till länderna i Västra Balkan samt till Moldavien när konventionen börjar tillämpas

22.2.2016 13.56 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 13.25
Pressmeddelande

15/2016, LL

Tillämpningen av diagonal ursprungskumulation enligt konventionen utvidgas

Tillämpningen av protokollen om ursprungsreglerna i de enstaka frihandelsavtalen inom det Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet ersätts stegvis med tillämpningen av konventionens ursprungsregler. Tillämpningen av konventionen utvidgas ytterligare.

Kommissionen har publicerat ett nytt meddelande om den första tillämpningsdagen för diagonal kumulation enligt den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande ursprungsregler (EUT C 67, 20.2.2016, s. 8 - 12). I tabell 1 i meddelandet ingår länderna i Västra Balkan vad den första tillämpningsdagen för konventionen beträffar (angetts med C (Convention) i tabellen före den första tillämpningsdagen). Konventionen tillämpas enligt denna nya tabell mellan EU och Schweiz (+Liechtenstein) och mellan EU och Egypten sedan den 1 februari 2016. I tabellen anges nu också Moldavien. Konventionen tillämpas dock enligt tabellen inte mellan EU och Moldavien.

Ursprungsreglerna i konventionen motsvarar så mycket som möjligt ursprungsreglerna i de enstaka frihandelsavtalen. Konventionen har alltså gjort att också länderna i Västra Balkan stegvis kunnat delta i tillämpningen av diagonal kumulation inom hela det Europa-Medelhavstäckande området.  

I tabellen anges också första tillämpningsdagar för de olika avtalens protokoll om ursprungsregler som medger diagonal kumulation mellan länderna.

I samma meddelande finns också en tabell om diagonal kumulation mellan länderna i Västra Balkan (tabell 2). Tabellen innehåller första tillämpningsdager för diagonal kumulation mellan EU, Turkiet och länderna i Västra Balkan.

I EU:s gällande avtal med Libanon och Syrien finns fortfarande inga ursprungsregler som medger diagonal kumulation. Efta-länderna saknar sådana ursprungsregler i gällande avtal med Algeriet, Västbanken och Gaza (Palestina) samt Syrien.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD