Hoppa till innehåll

Ursprung; Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet utvidgas stegvis till länderna i Västra Balkan när konventionen börjar tillämpas

Utgivningsdatum 27.1.2015 14.05 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.38
Pressmeddelande

9/2015, LL

Tillämpningen av diagonal kumulation enligt konventionen har börjat stegvis

Tillämpningen av protokollen om ursprungsregler i de enstaka frihandelsavtalen inom det Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet har hittills fortsatt på oförändrat sätt i EU. Med andra ord har man i EU inte ännu börjat tillämpa konventionens ursprungsregler för något avtals del. Situationen ändras den 1 februari 2015.

Kommissionen har publicerat ett nytt meddelande om den första tillämpningsdagen för diagonal kumulation enligt den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande ursprungsregler (EUT C 22, 23.1.2015). I tabell 1 i meddelandet ingår länderna i Västra Balkan vad den första tillämpningsdagen för konventionen beträffar (angetts med C (Convention) i tabellen).  Konventionen och således också den Europa-Medelhavstäckande kumulationen tillämpas enligt denna nya tabell mellan EU och Montenegro (ME) fr.o.m. 1.2.2015 och mellan EU och Serbien (RS) fr.o.m. 1.2.2015.

EFTA-länderna och vissa länder i Västra Balkan har redan tidigare i fråga om vissa av sina frihandelsavtal börjat tillämpa ursprungsreglerna enligt konventionen.  

Ursprungsreglerna i konventionen motsvarar så mycket som möjligt ursprungsreglerna i de enstaka frihandelsavtalen. Konventionen har alltså gjort att också länderna i Västra Balkan stegvis kunnat delta i tillämpningen av diagonal kumulation inom hela det Europa-Medelhavstäckande området.  

I tabellen anges så som förut också första tillämpningsdagar för de protokoll om ursprungsregler som medger diagonal kumulation mellan länderna.

I samma meddelande finns nu också en tabell om diagonal kumulation mellan länderna i Västra Balkan (tabell 2). Tabellen innehåller första tillämpningsdager för diagonal kumulation mellan EU, Turkiet och länderna i Västra Balkan.

I EU:s gällande avtal med Libanon och Syrien finns fortfarande inga ursprungsregler som medger diagonal kumulation. Efta-länderna saknar sådana ursprungsregler i gällande avtal med Algeriet, Västbanken och Gaza (Palestina) samt Syrien.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD