Hoppa till innehåll

Ursprung, Europa-Medelhavstäckande kumulationsområde och regional konvention

Utgivningsdatum 26.9.2016 16.28 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.56
Pressmeddelande

83/2016, LL

Kommissionen har publicerat ett nytt meddelande om den första tillämpningsdagen för den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande ursprungsregler (EUT C 345, 21.9.2016). Tillämpningen av protokollen om ursprungsregler i de enstaka frihandelsavtalen inom det Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet ersätts stegvis med tillämpningen av konventionens ursprungsregler.
                                                            
Datumen i tabell 1 i ovannämnda meddelande avser:

  • den första tillämpningsdagen för diagonal kumulation när det i det berörda frihandelsavtalet hänvisas till konventionen. I dessa fall föregås datumet av ”(C)" som syftar på ordet ”Convention”.
  • i övriga fall den första tillämpningsdagen för de protokoll om ursprungsregler som medger diagonal kumulation i frihandelsavtalet.

Datumen i tabell 2 avser den första tillämpningsdagen för de protokoll om ursprungsregler som medger diagonal kumulation i frihandelsavtalen mellan EU, Turkiet och deltagarna i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess. Varje gång det i frihandelsavtalet mellan de parter som nämns i denna tabell hänvisas till konventionen, har ”(C)" lagts till före datumet i tabell 1.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD