Hoppa till innehåll

Upphörandet av tullar för varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg ändras den 1 november 2018

1.11.2018 8.48
Pressmeddelande

Rådets förordning (EY) N:o 1147/2002 om upphörande med att tillämpa tullar med stöd av luftvärdighetsbevis har upphävts och ersatts med rådets förordning (EU) 2018/581 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1517. Syftet med reformen är att få lagstiftningen att motsvara den tekniska och lagstiftningsmässiga utvecklingen, t.ex. att beakta de förändringar i EU:s luftfartslagstiftning som inrättandet av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) medfört samt att ersätta termen ”luftvärdighetsbevis” med termen ”intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning”. Ett annat syfte är att förenhetliga språkversionerna, som gett upphov till olika tolkningar.

De viktigaste ändringarna som reformen medför:

  • Genomförandeförordningen har en bilaga med en förteckning över de varukoder som upphörandet gäller samt en bilaga med en förteckning över de intyg som anses vara likvärdiga med Easa-blankett 1.
  • Säljarens deklarationsklausul som bifogats till fakturan duger inte längre som intyg.
  • Easa-blankett 1 kan också visas upp för tullen i elektronisk form.
  • När varor övergår till fri omsättning ska man med dokumentkod C119 ange intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning eller i stället för intyget något annat referensnummer, med vilket man i bokföringen kan koppla ihop produkterna och intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning.  Utöver dokumentkod C119 ska man använda förfarandekod 7EC eller 999.

Obs! Från och med nu är deklarering i en fas också möjligt.

Läs mer i kundanvisningen Upphörande av tullar för varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg (pdf på finska)

De nya förordningarna börjar tillämpas den 1 november 2018.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande