Hoppa till innehåll

Upphävd förordning om ursprungsbevis för textil- och beklädnadsprodukter

10.10.2011 12.33 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.38
Pressmeddelande

168/2011, RAS/MSR

Genom rådets förordning (EU) nr 955/2011 har förordning (EG) nr 1541/1998 om ursprungsbevis för textilprodukter upphävts. Förordning nr 955/2011 publicerades den 4 oktober 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 259 och träder i kraft den 24 oktober 2011.

Förordning nr 1541/1998 har ålagt importörerna att vid import av textil- och beklädnadsprodukter antingen visa upp ett allmänt ursprungsintyg eller ange en formbunden deklaration på fakturan. Avsikten med förordningen har ursprungligen varit att hindra att textilbegränsningar kringgås med angivande av fel ursprung.

Nu är denna skyldighet inte längre nödvändig eftersom de i förordningen avsedda textilprodukterna kan importeras utan begränsningar. Importören ska ange importprodukternas ursprungsland men några ytterligare bevis behövs inte längre efter att förordningen trätt i kraft. Tullmyndigheterna kan i vissa fall även i fortsättningen kräva ytterligare bevis om de har misstankar om produkternas ursprung.

För att beviljas eventuell förmånsbehandling ska man visa upp ett separat ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD