Hoppa till innehåll

Uppgifter om utrikeshandeln avgiftsfritt i Tullens nya webbtjänst

Utgivningsdatum 3.4.2008 9.00 | Publicerad på svenska 16.2.2017 kl. 13.34
Pressmeddelande

Tullen vill främja utrikeshandeln för företag som är verksamma i Finland genom att i sin nya Internet-tjänst (ULJAS) gratis tillhandahålla uppgifter om utrikeshandeln med varor. ULJAS öppnas för kunder torsdagen den 3 april 2008 kl. 12. Då offentliggörs också statistiken över utrikeshandeln för januari 2008.

Uljas är ett datasystem där användaren kan hämta fram landspecifik import- och exportstatistik. Då blir det lättare att kartlägga nya handelsområden eftersom hela materialet står till förfogande helt gratis. Även forskare och beslutsfattare kan komma åt behövlig utrikesstatistik i webbtjänsten.

Detta nya system ersätter den nuvarande nästa tio år gamla avgiftsbelagda databasen Ultika, som är Tullstyrelsens och Kauppalehtis gemensamma tjänst. Att Ultika varit avgiftsbelagt har gjort att databasen inte kunnat utnyttjas fullt ut. Ultika upprätthålls under en övergångsperiod, dvs. till slutet av september. Den uppdateras sista gången den 1 september 2008 med statistik som gäller juni 2008.

Statistik på varunivå enligt KN-klassificeringen finns i ULJAS-tjänsten till en början från år 2002, likaså uppgifter enligt varuklassificeringen för internationell handel SITC rev4. Mängden uppgifter utökas stegvis under år 2008.

Uljas finns på adressen http://uljas.tulli.fi/. Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska.

På Tullens webbplats (www.tulli.fi) under Utrikeshandelsstatistik finns mera information om statistikföring av utrikeshandeln, bl.a. en handbok, kvalitetsdeklarationer och statistikbeskrivningar. På webbplatsen finns också alla översikter Tullstyrelsen publicerat över utrikeshandeln, statistikgrafik samt en publiceringstidtabell för statistiken.

Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik hör till Finlands officiella statistik (FOS).

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information: tullöverinspektör Jaana Lehtilä, tfn 020 492 1894
Statistikmeddelande