Hoppa till innehåll

Uppbörd av moms fr.o.m. 1.1.2018 då importören är ett utländskt företag

12.3.2019 13.22
Pressmeddelande

Angivande av utländska företags FO-nummer

Tullens ITU-system granskar automatiskt vid valideringen av tulldeklarationen om importören, dvs. den i unionstullkodexen avsedda deklaranten eller vid indirekt ombudskap huvudmannen, är registrerad som mervärdesskatteskyldig i Finland. Granskningen görs på basis av FO-numret vid tulldeklarationens godkännandedatum. Vid direkt och indirekt ombudskap sker handläggningen enligt huvudmannens FO-nummer.

Utländska företag har alltid ett finskt FO-nummer när de har registrerat sig som mervärdesskatteskyldiga i Finland. När ett sådant företag angetts som importör i tulldeklarationen, är företaget skyldigt att på eget initiativ anmäla uppgifterna om importmoms till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration.

Importmomsen uppbärs av Tullen när man i tulldeklarationen som importör har angett ett utländskt företag och ett utländskt registreringsnummer.

Det utländska företagets FO-nummer ska alltid anges utan mellanslag, t.ex DE12345678.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande