Hoppa till innehåll

Undersökningar av kringgående av antidumpningstullar och utjämningsåtgärder gällande vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Kina och Egypten. Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen.

Utgivningsdatum 2.6.2021 15.53
Pressmeddelande

Kommissionen inleder genom genomförandeförordningarna (EU) 2021/863 och (EU) 2021/864 undersökningar av eventuellt kringgående av utjämningsåtgärder och antidumpningstullar. Undersökningarna hänför sig till import av kinesiska och egyptiska vävda och/eller sydda glasfibermaterial från Marocko. Kommissionen har fått bevisning på att antidumpnings- och utjämningsåtgärder har kringgåtts genom att monteringen och slutförandet av de berörda produkterna flyttats till Marocko.

Båda undersökningarna gäller produkter som avsänts från Marocko oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Marocko eller inte. Produkterna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 och ex 7019 90 00 (Taric-nummer 7019 39 00 81, 7019 40 00 81, 7019 59 00 81 och 7019 90 00 81).

Importen av dessa produkter ska registreras i nio månaders tid.  Företag ska förbereda sig på att utjämnings- och antidumpningstullar kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om åtgärderna utvidgas till att gälla import från Marocko.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning nr L 190, 31.5.2021 finns mera information om de berörda produkterna, deltagande i undersökningen och tidtabellen för hörande.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar