Hoppa till innehåll

Undantaget från antidumpningstullen gällande indiska exportörer av vävnader med öppna maskor har ändrats

19.11.2018 13.10
Pressmeddelande

Kommissionen har tidigare beviljat vissa indiska exportörer ett undantag från antidumpningstullen på glasfibervävnader med öppna maskor. Nu undersökte kommissionen om det vore lämpligt att utvidga den tidsmässiga omfattningen av undantaget till perioden mellan den 21 december 2013 och den 10 september 2015. Glasfibervävnader med öppna maskor klassificeras enligt Taric-nummer 7019 51 00 10 och 7019 59 00 10.

I EU:s officiella tidning nr L 286, 14.11.2018, berättas om att tillämpningstiden för undantaget har utvidgats. Återbetalning eller eftergift av tullar kan sökas hos Tullens enhet för omprövning.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar