Hoppa till innehåll

Undantag från ursprungsreglerna vid import av saltad blå havsgädda från Mauritius 2.10.2017–1.10.2018

23.10.2017 13.39 | Publicerad på svenska 23.10.2017 kl. 15.03
Pressmeddelande

Från Mauritius som hör till staterna i östra och södra Afrika (ESA-staterna) kan saltad blå havsgädda (Snoek, Thyrsites atun) importeras inom en tullkvot med lindrigare ursprungsregler under tiden 2.10.2017–1.10.2018. Saltad blå havsgädda enligt HS-nummer 0305 69 (KN-nummer 0305 69 80) som framställts av blå havsgädda enligt HS-nummer 0303 89 som inte har ursprungsstatus anses ha ursprung i Mauritius.

Tillämpningen av undantaget förutsätter att fält 7 i de varucertifikat EUR.1 som utfärdats i Mauritius är försett med någon av följande fraser:

”Derogation – Decision No 2/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017” eller

”Dérogation – Décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017”.

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits. Kvottilldelning begärs i tulldeklarationen.

Beslutet om undantaget finns publicerat i EU:s officiella tidning L 271, 20.10.2017.  I bilagan till beslutet anges en beskrivning av produkten, produktens KN-och Taric-nummer, kvotens löpnummer samt kvotmängden.

Mer infomation: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling