Hoppa till innehåll

Undantag från ursprungsreglerna vid import av cyklar från Kambodja 9.3.2018–31.12.2019

12.3.2018 15.05
Pressmeddelande

Från Kampodja, som tillhör EU:s GSP-system, kan motorlösa cyklar importeras inom ramen för en tullkvot med lindrigare ursprungsregler under perioden 9.3.2018–31.12.2019.

Vid tillverkning av cyklarna kan delar enligt HS-nummer 8714 med ursprung i Malaysia användas med tillämpning av regional kumulation, fastän Malaysia inte längre är ett GSP-förmånsland. Cyklar som tillverkats på detta sätt anses ha ursprung i Kampodja.

Tillämpningen av undantaget förutsätter att fält 4 i de ursprungscertifikat formulär A som utfärdats i Kampodja eller de ursprungsförsäkringar som upprättats av exportörer registrerade i Kambodja innehåller följande uppgift:

  • "Derogation –  Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348"

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits. Kvottilldelning begärs i tulldeklarationen.

Förordningen om undantaget finns publicerat i EU:s officiella tidning L 67, 9.3.2018. I förordningen finns en beskrivning av produkten samt anges produktens KN-nummer, kvotens löpnummer och mängd. 

Mera information:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi.

Meddelanden om förmånsbehandling