Hoppa till innehåll

Undantag från ursprungsreglerna vid import av bearbetad tonfisk från stater i östra och södra Afrika (ESA-stater)

Utgivningsdatum 23.10.2017 11.49 | Publicerad på svenska 23.10.2017 kl. 13.46
Pressmeddelande

Från stater i östra och södra Afrika (ESA-staterna) kan viss bearbetad tonfisk importeras inom tullkvoter med lindrigare ursprungsregler. Konserverad tonfisk och tonfiskfiléer (”loins”) enligt HS-nummer 1604 som framställts av tonfisk enligt HS-nummer 0302 eller 0303 utan ursprungsstatus anses ha ursprung i en ESA-stat. Undantaget tillämpas under åren 2018–2022.

Tillämpningen av undantaget förutsätter att fält 7 i de varucertifikat EUR.1 som utfärdats i en ESA-stat är försett med någon av följande fraser

 ”Derogation – Decision No 1/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017”

eller

 ”Dérogation – Décision no 1/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017”.

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits. Kvottilldelning begärs i tulldeklarationen.

Beslutet om undantaget finns publicerat i EU:s officiella tidning L 271, 20.10.2017.  I bilagan till beslutet anges produkternas varubeskrivning och KN-nummer, kvoternas löpnummer samt de årliga kvotmängderna.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling