Hoppa till innehåll

Undantag från ursprungsreglerna - tullkvoter; Saint Pierre och Miquelon

24.2.2011 14.59 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 15.07
Pressmeddelande

29/2011, RAS/LL

Kommissionen utfärdade den 22 februari 2011 beslut nr 2011/122/EU om undantag från definitionen av begreppet ursprungsprodukt för fiskeriprodukter från Saint Pierre och Miquelon (EUT L 49, 24.2.2011, s. 39). 

Med stöd av beslutet anses vissa i Saint Pierre och Miquelon bearbetade fiskeriprodukter av hummer, sill, makrill och mussla ha ursprung  i Saint Pierre och Miquelon fastän produkterna tillverkats av icke-ursprungsmaterial. Produkterna behöver således inte uppfylla förutsättningarna enligt ursprungsreglerna i bilaga III till ULT-beslutet (2001/822/EG).

Undantaget tillämpas under de förutsättningar som anges i beslutet på de produkter och mängder (årliga kvoter) enligt beslutets bilaga (bilaga nedan) som under perioden den 1 februari 2011–31 januari 2019 importeras till gemenskapen.

För att bli beviljad förmånsbehandling ska man visa upp ett varucertifikat EUR.1 vars fält 7 är försett med ”Derogation - Decision 2011/122/EC".

Giltighetstiden för det nuvarande ULT-beslutet (2001/822/EG) går emellertid ut redan den 31 december 2013.

Om det införs en ny förmånsordning som ersätter det nuvarande ULT-beslutet ska detta tullkvotsbeslut fortsätta att gälla till och med giltighetstiden av denna nya förmånsordning, men i varje fall längst till och med den 31 januari 2019.

Mera information fås av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor samt i fråga om kvoter av rättelsegruppen vid Åbo tull.

TMD