Hoppa till innehåll

Fortsatta ensidiga tullförmåner för produkter med ursprung i Ukraina

31.10.2014 14.58 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.07
Pressmeddelande

110/2014, LL

Rättsakt: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina, EUT L 118, 22.4.2014, TMD 41/2014

Förordning 374/2014 har ändrats genom förordning 1150/2014, EUVL L 313 (sidorna 1–9), 31.10.2014. Tillämpningen av EU:s ensidiga tullförmåner fortsätter till den 31 december 2015.

I den nya första artikeln beskrivs hur tullarna på de produkter som avses i bilaga I till förordningen sänks i de olika kategorierna.  Bilagorna II och III har ersatts med nya bilagor (tullkvoter för jordbruksprodukter).

Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina finns publicerat i EUT L 161, 29.5.2014, s. 3. Den provisoriska tillämpningen av bestämmelserna gällande handel i avdelning IV är uppskjuten till slutet av år 2015 (EUT L 289, 3.10.2014).

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD