Hoppa till innehåll

Ändringar i lagen om tobaksaccis

29.12.2015 13.31
Pressmeddelande

119/2015, MM/SR

Skattetabellen i bilagan till lagen om tobaksaccis (1470/1994) ändras fr.o.m. den 1 januari 2016 (1497/2015). Skatten på cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter höjs med i genomsnitt 24 procent. Höjningarna gäller i huvudsak skatten per enhet för tobaksprodukter. Därtill höjs minimiskatten på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter. Skatten på cigarettpapper och på andra produkter innehållande tobak förblir oförändrad.

Höjningarna genomförs i fyra steg under två års tid så att den första höjningen görs vid ingången av 2016, den andra vid ingången av juli 2016, den tredje vid ingången av 2017 och den fjärde vid ingången av juli 2017.  Höjningarna föreslås vara lika stora i varje steg. Den tillämpliga skattetabellen ändras med ett halvt års mellanrum.

Accistabeller A–D, 2016–2017

Bilaga ACCISTABELL A

Tillämpas under tiden 1.1 –30.6.2016

Produkt

Produkt-grupp

Euro/enhet

Procent av detaljhandelspris

Cigaretter

1.

37,50/1000 st.

52,0

-- Minimiaccis på cigaretter

1A.

188,50/1000 st.

Cigarrer och cigariller

2.

31,0

Pip- och cigarettobak

3.

28,75/kg

48,0

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4.

26,00/kg

52,0

-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A.

114,50/kg

Cigarettpapper

5.

60,0

Annan produkt som innehåller tobak

6.

60,0

 

ACCISTABELL B

Tillämpas under tiden 1.7 –31.12.2016

Produkt

Produkt-grupp

Euro/enhet

Procent av detaljhandelspris

Cigaretter

1.

41,50/1000 st.

52,0

-- Minimiaccis på cigaretter

1A.

200,00/1000 st.

Cigarrer och cigariller

2.

32,0

Pip- och cigarettobak

3.

33,00/kg

48,0

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4.

28,50/kg

52,0

-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A.

121,50/kg

Cigarettpapper

5.

60,0

Annan produkt som innehåller tobak

6.

60,0

ACCISTABELL C

Tillämpas under tiden 1.1 –30.6.2017

Produkt

Produkt-grupp

Euro/enhet

Procent av detaljhandelspris

Cigaretter

1.

45,50/1000 st.

52,0

-- Minimiaccis på cigaretter

1A.

211,50/1000 st.

Cigarrer och cigariller

2.

33,0

Pip- och cigarettobak

3.

37,25/kg

48,0

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4.

31,00/kg

52,0

-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A.

128,50/kg

Cigarettpapper

5.

60,0

Annan produkt som innehåller tobak

6.

60,0

ACCISTABELL D

Tillämpas från och med 1.7.2017

Produkt

Produkt-grupp

Euro/enhet

Procent av detaljhandelspris

Cigaretter

1.

49,50/1000 st.

52,0

-- Minimiaccis på cigaretter

1A.

223,00/1000 st.

Cigarrer och cigariller

2.

34,0

Pip- och cigarettobak

3.

41,50/kg

48,0

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4.

33,50/kg

52,0

-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A.

135,50/kg

Cigarettpapper

5.

60,0

Annan produkt som innehåller tobak

6.

60,0

TMD