Hoppa till innehåll

Importerar du rördelar av gjutjärn (Taric-nummer 7307 19 10 10) från Kina eller Thailand? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende.

29.5.2017 15.54
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om produktomfattningen för antidumpningstullen på kinesiska och thailändska rördelar av gjutjärn borde minskas.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7307 19 10 10. Nu undersöker kommissionen om kroppar av klämringskopplingar med gängor enligt DIN 28601 och korsformade rördelar med två ogängade centrala genomgående hål borde undantas från antidumpningsåtgärderna.

I EU:s officiella tidning nr C 162, 23.5.2017, berättas om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningen samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar