Hoppa till innehåll

Importerar du elcyklar från Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i utjämningstullärende.

22.12.2017 12.01 | Publicerad på svenska 22.12.2017 kl. 13.27
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningstull borde tas ut för elcyklar med ursprung i Kina.

Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 440, 21.12.2017.   Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 (Taric-nummer 8711 60 90 10).

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

 Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar