Importerar du elcyklar från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i ett antidumpningstullärende.

24.10.2017 13.45 | Publicerad på svenska 24.10.2017 kl. 14.30
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för elcyklar med ursprung i Kina.

Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 353, 20.10.2017. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 (Taric-nummer 8711 60 90 10).

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar