Hoppa till innehåll

Importerar du rördelar från Turkiet, Ryssland, Korea eller Malaysia? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

29.1.2018 14.20 | Publicerad på svenska 29.1.2018 kl. 15.19
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om en antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av rördelar med ursprung i Turkiet, Ryssland, Korea eller Malaysia. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80 (Taric-nummer 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 och 7307 99 80 98).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 31, 27.1.2018. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas. Obs! Den första fotnoten i kommissionens tillkännagivande är felaktig. Fotnoten borde innehålla hänvisningar till EU:s officiella tidningar C 146, 11.5.2017 och C 214, 4.7.2017.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar