Hoppa till innehåll

Importerar du kisel från Bosnien och Hercegovina eller Brasilien? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningstullärende.

22.12.2017 10.39 | Publicerad på svenska 22.12.2017 kl. 13.21
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för kisel med ursprung i Bosnien och Hercegovina eller Brasilien.

Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 438, 19.12.2017. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2804 69 00.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar