Hoppa till innehåll

Importerar du stålprodukter belagda med organiskt material från Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpnings- och utjämningstullärenden.

20.3.2018 13.01
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av kinesiska belagda stålprodukter.

Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 och ex 7226 99 70 (Taric-nummer 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 och 7226 99 70 91).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 96/14.3.2018. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar