Hoppa till innehåll

Importerar du nya eller regummerade däck till bussar och lastbilar från Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i utjämningstullärende.

16.10.2017 8.42 | Publicerad på svenska 16.10.2017 kl. 9.55
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningstull borde tas ut för nya eller regummerade däck till bussar och lastbilar med ursprung i Kina?

Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 346, 14.10.2017. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 4011 20 90 och 4012 12 00.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar