Hoppa till innehåll

Importerar du däck till bussar och lastbilar från Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpnings- och utjämningstullar.

5.2.2018 8.17 | Publicerad på svenska 5.2.2018 kl. 11.43
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpnings- och utjämningstull borde tas ut för kinesiska nya eller regummerade däck som används i bussar och lastbilar.

I EU:s officiella tidning nr L 30, 2.2.2018, berättas om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 4011 20 90 och ex 4012 12 00 (Taric-nummer 4012 12 00 10).

Importen av kinesiska däck ska registreras i nio månaders tid. Tullarna kan tas ut retroaktivt, om nödvändiga villkor uppfylls. De eventuella framtida tullarna fastställs enligt resultaten av antidumpnings- och utjämningsundersökningen.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar