Hoppa till innehåll

Tuotko kierteitettyjä valurautaisia putkien liitos- ja muita osia Kiinasta? Nyt voit kommentoida polkumyyntitullia.

2.12.2019 8.34
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för vissa gängade rördelar av gjutjärn (t.ex. Taric-nummer 7307191010) med ursprung i Kina, tillverkade av Jinan Meide Castings Co., Ltd. Bakgrunden till detta ärende, Europeiska unionens tribunals dom, belyses i Europeiska unionens officiella tidning nr C 403, 29.11.2019. Alla företag som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer om återupptagandet av undersökningen till kommissionen inom den tidsfrist som anges i tidningen. De eventuella framtida tullarna fastställs enligt resultaten av den nya undersökningen.

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar