Hoppa till innehåll

Serienumret som ingår i transaktionskoden vid import kan ha ändrats när Tullens nya kundregister togs i bruk

14.3.2018 10.25
Pressmeddelande

Serienumret är en identifieringskod som tilldelas företag som ansöker om att bli meddelandedeklaranter vid import och export. Numret antecknas i företagets uppgifter i Tullens kundregister, när företaget förses med rättigheter till testning och senare till produktion av meddelandedeklarering. Serienumret syns i transaktionskoden, t.ex. 1 1 2345 02058 1234 00, där serienumret utgör siffrorna 2-6. Serienumren skapas enligt löpande numrering och innehåller inga uppgifter om företagen.

I Tullens gamla kundregister bildades det serienummer som syns i transaktionskoden vid import per verksamhetsställe (per T-tilläggsdel). I det nya kundregistret har företag bara ett serienummer som är ett av de tidigare nummer som hade tilldelats per verksamhetsställe.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande