Hoppa till innehåll

Resultatinriktad övervakning med moderna metoder

12.6.2017 8.48 | Publicerad på svenska 16.6.2017 kl. 10.03
Pressmeddelande

Våren 2017 togs ett Condensed Phase GC-FTIR -instrument i bruk vid Tullaboratoriet. Med hjälp av den kan en ny typ av narkotika identifieras i en ännu större utsträckning än förut för att täcka både Tullens och Polisens behov vid brottsbekämpning. För anskaffningen av instrumentet erhölls EU-stöd via Fonden för inre säkerhet (ISF).

Denna apparatteknik har inte tidigare använts på kontrollaboratorierna i Finland. Genom införskaffningen av mätinstrumentet uppdateras förutsättningarna för identifiering av nya substanser. Målet är att i framtiden årligen undersöka cirka 500 misstankar om narkotika med hjälp av den nya tekniken.

Vid tullaboratoriet undersöks årligen cirka 7 000 prover i anknytning till misstanke om olaglig import. Vid tullkontroller hittas 90 % av dessa i post- och fraktsändningar, 7 % vid husrannsakan och 3 % i samband med inresa. Vid laboratorieundersökningarna visar sig 70 % av de undersökta proverna innehålla psykoaktiv substans som är förbjuden på narkotika- eller konsumentmarknaden. Andelen läkemedel och dopningsmedel är cirka 25 %.

Världen ändras, så även laboratoriet

I början av 2000-talet observerades inträdet av så kallade designade droger på marknaden. Då hittade tullen de första designade drogerna, alltså substanser där molekylen i den traditionella drogen ändrats så att substansen inte längre ingick inom ramen för narkotikalagen. Från och med millennieskiftet har mängden designade droger ökat explosionsartat och antalet nya substanser ökar hela tiden på marknaden. Samtidigt som kemisterna hittar på nya föreningar sköter internet och sociala medier om deras marknadsföring.

I laboratorierna måste även de nya föreningarna kunna identifieras korrekt med säkerhet. För identifieringen krävs moderna anordningar och skickliga kemister. Det man kunde genomföra på ett laboratorium i början av 2000-talet då antalet lättillgängliga droger begränsade sig till ett tiotal olika föreningar, fungerar inte längre på 2010-talet. Apparattekniken måste hållas à jour med utvecklingen och GC-FTIR-instrumentet som anskaffats till Tullaboratoriet representerar en helt ny teknik. Apparaten möjliggör en ännu säkrare identifiering av rusmedel och även små skillnader i molekylerna kan upptäckas med säkerhet.

Artikeln Tullaboratoriets meddelanden