Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens föreskrift om centralisering av handläggningen av besvärs- och rättelseärenden gällande sjöfartsavgifter

Utgivningsdatum 10.11.2010 15.39 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 14.47
Pressmeddelande

176/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

        Föreskrift 

Dnr
176/010/10

            Datum
             10.11.2010

Författningsgrund
Lagen om farledsavgift (1122/2005) 3 § 1 mom., lagen om lästavgift (189/1936), förordningen om lästavgift (468/1954)

Giltighetstid
Fr.o.m. 15.11.2010 tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikt, idkare av handelssjöfart och representanter (agenter) för dessa

Tullstyrelsen har gett föreskrift dnr 152/010/09 om centralisering av handläggningen av anmälningar om sjöfartsavgifter i kommersiell fartygstrafik (handelssjöfart) till Sjötrafikcentralen i Åbo fr.o.m. den 1 oktober 2009. Enligt föreskriften ska besvären och rättelseansökningarna gällande sjöfartsavgiftsbeslut som fattats av Sjötrafikcentralen tillställas Sjötrafikcentralen.

Enligt föreskrift dnr 25/010/10 ska rättelseärenden och besvär som handläggs som rättelseärenden gällande sjöfartsavgiftsbeslut som fattats av Sjötrafikcentralen emellertid handläggas vid Åbo tulls rättelseenhet i Västra tulldistriktet och rättelser av andra sjöfartsavgiftsbeslut ska göras i respektive tulldistrikt.

Genom denna nya föreskrift centraliseras handläggningen av de besvär och rättelseärenden som blir anhängiga vid Tullen gällande Trafiksäkerhetsverkets beslut om fartygs nettodräktighet och isklasser till Västra tulldistriktet (Åbo tull/Rättelser).

Rättelser som görs till följd av eftergranskningar centraliseras till Östra tulldistriktet (Villmanstrands tull/Rättelser).

Kontaktuppgifter

Västra tulldistriktet, Åbo tull / Rättelser
Postadress: PB 386, 20101 Åbo
Besöksadress: Hamngatan 22, Åbo
Telefonväxel: +358 (0)9 6141
Fax: +358 (0)20 492 4250
E-post: kirmotku@tulli.fi

Åbo tull / Sjötrafikcentralen
Postadress: PB 386, 20101 Åbo
Besöksadress: Hamngatan 22, Åbo
Telefonnummer: +358 (0)20 690 617 eller +358 (0)40 33 24049
Fax: +358 (0)20 492 4017 
E-post: meke@tulli.fi

Östra tulldistriktet
Postadress: PB 66, 53501 Villmanstrand
Besöksadress: Terminaalinkatu 5, Villmanstrand
Telefonväxel: +358 (0)9 6141
Fax: +358 (0)20 492 5077
E-post: kirmolpr@tulli.fi

TMD