Hoppa till innehåll

Tullihallituksen päätös muonituksen valvontaan liittyvistä alkoholi- ja tupakkatuotteita koskevista tilitysvelvotteista

Julkaisuajankohta 29.3.2010 14.12
Tiedote

56/2010, TE/JS

Määräys

Dnro
56/010/10

Antopäivä
29.3.2010

Säädösperusta
Tullilaki 9 § 1 momentti (715/2003), valmisteverotuslaki 19 § 2 momentti (182/2010)

Voimassaoloaika
1.4.2010 alkaen toistaiseksi. Määräyksellä kumotaan Tullihallituksen 2.12.2004 antama määräys Dnro 194/010/04 (THT 221/04), jonka voimassaoloaika on muutettu toistaiseksi voimassaolevaksi Tullihallituksen 9.1.2009 antamalla määräyksellä Dnro 3/010/09 (THT 3/010/09).

Kohderyhmät
Tullilaitoksen aluehallinto, varustamot, lentoyhtiöt ja VR Osakeyhtiö

Tilitysvelvolliset

Tässä päätöksessä tarkoitetun tilityksen ovat velvolliset tekemään:

- vesi- tai ilma-alus, joka on Tullihallituksen 19.2.2010 muonitusmenettelystä antaman päätöksen Dnro 6/350/10 kohdassa 2.2 tarkoitetussa säännöllisessä liikenteessä;

- juna, jota tarkoitetaan valtiovarainministeriön eräiden kulkuneuvojen muonituksesta sekä eräistä yksityisten henkilöiden maahan tuomien tavaroiden tulleista antaman päätöksen (1723/1995) 2 §:n 3 kohdassa. Tilitysvelvollisuus koskee tältä osin vain tullilain 9 §:n nojalla muonitettavia tullittomia tavaroita.

Tilityksen tekeminen

Vesialus

Tilitys on tehtävä kirjallisesti kalenterikuukausittain, jollei valvova tullitoimipaikka ole määrännyt tätä pidempää tilitysjaksoa. Tilitys on toimitettava tilitysjaksoa seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä Turun tullin Meriliikennekeskukselle sähköisesti, jollei Meriliikennekeskuksen kanssa ole sovittu muusta toimitustavasta. Pidennetty tilitysjakso voi olla enintään kalenterivuoden neljännes.

Ilma-alus ja juna

Tilitys on tehtävä kirjallisesti kalenterikuukausittain, jollei valvova tullitoimipaikka ole määrännyt tätä pidempää tilitysjaksoa. Tilitys on toimitettava tilitysjaksoa seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä valvovalle tullitoimipaikalle sähköisesti, jollei valvovan tullitoimipaikan kanssa ole sovittu muusta toimitustavasta. Valvova tullitoimipaikka voi päättää tilityksen muodosta ja sisällöstä valvontatarpeiden mukaisesti sekä määrätä ilma-aluskohtaisen tilityksen sijasta, että tilitys koskee saman lentoyhtiön tilitysjakson aikana tekemiä lentoja. Pidennetty tilitysjakso voi olla enintään kalenterivuosi.

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet on ilmoitettava sen tilitysjakson tilityksessä, jonka aikana tuhoutuminen tai menettäminen on havaittu kulkuneuvossa. Mikäli tuotteiden täydellistä tuhoutumista, lopullista menettämistä tai hävittämistä ei voida valmisteverotuslain 9 ja 10 §:ssä selostetulla tavalla näyttää toteen, tuotteet on ilmoitettava verotettaviksi valmisteverotuslain 13 § 1 momentin mukaisesti.

THT