Tullöverinspektör Lasse Ryyttäri får pris från nätverket mot piratkopiering GACG

7.6.2017 10.20
Pressmeddelande

Det internationella nätverket mot piratkopiering Global Anti-Counterfeiting Group (GACG) har belönat tullöverinspektör Lasse Ryyttäri för hans långvariga arbete i kampen mot produktförfalskningar.Priset Anti-Counterfeiting Award 2017 offentliggjordes på världsdagen mot piratkopiering den 7 juni 2017 i Paris.

Tullöverinspektör Lasse Ryyttäri har i Finland varit en central figur i samarbetet mot piratkopiering samt i att öka informationsförmedlingen mellan myndigheter och rättighetshavare. Det var Finska Föreningen mot Piratkopiering rf (FACG) som föreslog att Ryyttäri skulle belönas. FACG är medlem i det internationella nätverket GACG, som har 21 medlemsorganisationer och täcker över 40 stater. 

Ryyttäri har aktivt ordnat möten i samarbete med FACG och Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf. Också på internationell nivå har han ordnat flera seminarier och utbildningstillfällen bl.a. med tulladministrationerna i Sverige, Danmark, Norge, Ryssland, Estland och USA. Lasse Ryyttäri har arbetat med övervakning mot produktförfalskningar åren 2002–2014, men i och med att hans övriga uppgifter har ökat har ansvarsuppgifterna omorganiserats. Vid sidan om sina nya uppgifter har Ryyttäri sett till att Tullens samarbete med varumärkesinnehavare och ombudsbyråer fortsätter samt främjat behandlingen av frågor gällande cigarettförfalskningar, förfalskade reservdelar till fordon och läkemedelsförfalskningar samt samarbetsfrågor.

Enligt Ryyttäri har konsumentinformation en central roll i att upplysa allmänheten om produktförfalskningar. 

– Man måste fortfarande påminna konsumenter om hur produktförfalskningar kan orsaka skada och fara för hälsan och ekonomin. Vinsterna från produktförfalskningar gagnar oftast den organiserade brottsligheten, vilket skadar den lagliga affärsverksamheten och förorsakar förluster för varumärkesinnehavarna och uteblivna skatteintäkter för samhället.

Hälsoriskerna hos förfalskade produkter gäller speciellt läkemedel, reservdelar till fordon, cigaretter, elapparater och i allt högre grad också livsmedel.

Under de senaste åren har förfalskarna radikalt övergått från leveranser av stora partier till leveranser direkt till konsumenter. Dessa leveranser är alltså internationella post- och expressförsändelser, vilket är en utmaning för tullbevakningen.  

– För att stödja övervakningen av det internationella paketflödet behöver vi ny modern teknologi, såsom artificiell intelligens och 3D-genomlysning, samt bättre tillgång till förhandsinformation. I alla situationer behövs dock utöver teknologin också människan för att vidta de åtgärder som krävs. 

Pressmeddelande