Tullmuseets nya utställning ”1918 – Kriget inom tullverket” öppnas

16.5.2018 9.00
Pressmeddelande

För hundra år sedan, i januari 1918 stod tullverkets anställda inför ett svårt val. Det röda folkkommissariatet tog makten i landet. Tullstyrelsen avslutade sin verksamhet i Helsingfors. De viktigaste tullkontoren fanns på områden som stod under folkkommissariatets kontroll. Tjänstemännen uppmanades att lämna arbetsplatsen. En del av personalen stannade dock, eftersom de behövde sin lön.

Tullpersonalen var i en svår situation på det röda området. Om de ville utöva sitt yrke och få en ersättning för det så var de tvungna att förbinda sig till att arbeta för den röda regeringen. Efter erövringen av Södra Finland ställdes de inför sanningens ögonblick. Andra delen av tullpersonalen tjänstgjorde på den vita sidan av landet. Av dessa deltog en stor del i krigshandlingarna mot de röda.

Tullmuseets utställning ”1918 – Kriget inom tullverket” beskriver denna korta och intensiva period som hade en dramatisk inverkan på mångas liv.

Utställningen har genomförts i samarbete med flera museer: Hangö museum, Helsingfors stadsmuseum, Åbo museicentral och Arbetarmuseet Werstas i Tammerfors. På utställningen visas material som hänför sig till de röda och de vita samt till avrättningar och fångläger. Byggnaden som inhyser Tullmuseet var en del av Sveaborgs fångläger. Med på utställningen finns också sådant material från Tullmuseets egna samlingar som sällan visats tidigare.

Utställningen öppnas för besökare den 16 maj 2018. Tullmuseet är öppet från tisdag till söndag kl. 12.30–17.30 fram till slutet av augusti. Det är fritt inträde till Tullmuseet hela sommaren.

Tullmuseet ligger på Sveaborg. Kurtinen Hamilton-Polhem, Sveaborg B 20 D.

Pressmeddelande