Hoppa till innehåll

Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna för vissa produkter av tonfisk med ursprung i Mauritius, Seychellerna och Madagaskar

Utgivningsdatum 16.4.2012 13.58 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 15.39
Pressmeddelande

55/2012, RAS/LL

Tillämpningstiden för undantagsbesluten har förlängts till år 2012 med samma kvotmängder. Besluten har dock nu preciserats vad gäller fisk utan ursprungsstatus som kan användas som råvaror till produkterna. Fiskråvarorna utan ursprungsstatus ska vara tonfisk med varukod 0302 eller 0303 för att undantaget ska kunna tillämpas.

Enligt undantaget behöver de nämnda ingredienser som används vid tillverkningen av produkterna inte ha ursprung i dessa länder för att produkterna ska anses ha ursprung i länderna.

För produkter med ursprung i Mauritius, Seychellerna och Madagaskar beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning (1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Tillfälliga undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan ändå beviljas med stöd av art. 36 i förordningens bilaga II. Förutsättningen är att undantaget inte medför allvarlig skada för gemenskapens etablerade näringar.

Kommissionen har genom sina beslut (2008/603/EG, EUT L 194, 23.7.2008, 2008/691/EG, EUT L 225, 23.8.2008 och 2008/751/EG, EUT L 255, 23.9.2008) beviljat ett undantag för år 2008 från tillämpningen av ursprungsreglerna för vissa produkter av tonfisk tillverkade i Mauritius, Seychellerna och Madagaskar. Giltighetstiden för dessa beslut har sedermera förlängts till år 2009 genom kommissionens beslut 2009/471/EG (EUT L 155, 18.6.2009) och till år 2010 genom beslut 2010/560/EU (EUT L 245, 17.9.2010), samt till år 2011 genom beslut 2011/377/EU (EUT L 168, 28.6.2011).

Giltighetstiden för besluten har nu ytterligare förlängts genom kommissionens beslut 2012/190/EU (EUT L 102, 12.4.2012, s. 12–14 ). Besluten tillämpas på de produkter och mängder som anges i bilagan och som under perioden 1.1.2012–31.12.2012 importeras till gemenskapen från länderna i fråga.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt besluten ska ha en hänvisning till besluten. Med andra ord ska följande uppgift anges i fält 7 i varucertifikat EUR.1:

"Derogation - Decision C(2008) 3568" (Mauritius, delgivningsnummer)
"Derogation - Decision 2008/691/EC" (Seychellerna)
"Derogation - Decision 2008/751/EC” (Madagaskar)

Avtalet om ekonomiskt partnerskap (ESA-EU) kommer att ha en bestämmelse med stöd av vilken undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna kan beviljas utan särskilda åtgärder för en årlig kvoterad mängd konserverad tonfisk och filéer (”loins”) av tonfisk.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD