Hoppa till innehåll

Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna för vissa fiskeriprodukter med ursprung i Kap Verde

Utgivningsdatum 10.5.2011 8.19 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.34
Pressmeddelande

71/2011, RAS/LL

Kommissionen har beviljat ett undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna för vissa bearbetade produkter av makrill, fregattmakrill och auxidimakrill som importeras från Kap Verde till EU under år 2011. Produkterna ska anses ha ursprung i Kap Verde fastän de tillverkas av icke-ursprungsmaterial. Förordningen träder i kraft den 10 maj 2011 och tillämpas under år 2011.

Produkterna som omfattas av undantaget, samt kvotnumren och kvotkvantiteterna, anges i bilagan till förordningen (bilaga nedan). 

Ursprungsintygen (Form A) som utfärdats enligt denna förordning ska ha en hänvisning till förordningen. Fält 4 i ursprungsintyget ska således vara försett med:

"Derogation – Regulation (EU) No 439/2011" 

Bakgrund

Produkter med ursprung i Kap Verde har sedan den 1 januari 2008 beviljats tullförmåner endast med stöd av GSP-systemet. I artikel 89 i tillämpningskodexen bestäms om möjligheten att bevilja undantag från tillämpningen av GSP-ursprungsreglerna.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

Bilaga: EUT L 119, 7.5.2011, s. 3

TMD