Hoppa till innehåll

Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna för vissa fiskeriprodukter med ursprung i Kap Verde

19.12.2014 8.37 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 11.49
Pressmeddelande

133/19.12.2014, LL

Kommissionen har förlängt undantaget för Kap Verde för åren 2015–2016 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1338/2014, EUT L 360, 17.12.2014). Undantaget från GSP-systemets ursprungsregler har beviljats för vissa bearbetade produkter av makrill, fregattmakrill eller auxid som importeras från Kap Verde till EU.

Produkterna ska anses ha ursprung i Kap Verde fastän de tillverkas av fisk enligt HS-nummer 0302 eller 0303 som inte har ursprungsstatus.   Förordningen träder i kraft den 20 december 2014 och tillämpas från den 1 januari 2015.

Produkterna som omfattas av undantaget samt kvotnumren och kvotkvantiteterna anges i bilagan till förordningen (bilaga nedan).

Ursprungsintygen (Form A) som utfärdats enligt förordningen ska ha en hänvisning till den ursprungliga förordningen. Fält 4 i ursprungsintyget ska således vara försett med:

"Derogation – Regulation (EU) No 439/2011"   

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD