Hoppa till innehåll

Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna – Dominikaniska republiken, vissa textilprodukter

Utgivningsdatum 17.4.2015 11.21 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 10.11
Pressmeddelande

33/2015, LL

Den särskilda CARIFORUM-EU-kommittén för tullsamarbete och handelslättnader har utfärdat beslut nr 1/2015 om ett undantag från begreppet ursprungsprodukt när det gäller vissa textilprodukter som importeras från Dominikaniska republiken (EUVL L 99, 16.4.2015). 

Med stöd av beslutet anses långbyxor och knäbyxor av denim enligt HS-nummer ex 6203 42 och T-tröjor enligt HS-nummer ex 6109 10 ha ursprung i Dominikaniska republiken fastän vissa villkor enligt ursprungsreglerna i Cariforum-EU-avtalet om ekonomiskt partnerskap inte uppfylls. Bland annat kan sömnadsarbetet utföras utanför Cariforum-staterna. 

Undantaget tillämpas enligt de i beslutet angivna villkoren på produkter som överlåts till fri omsättning inom EU under perioden 10.3.2015–9.3.2017. Importmängderna är begränsade till de kvantiteter (i styck) som anges i bilagan till beslutet.

För att bli beviljad förmånsbehandling vid import ska man visa upp ett varucertifikat EUR.1 vars fält 7 är försett med en hänvisning till beslutet:

  • ”Derogation – Decision No 1/2015 of the CARIFORUM-EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 10 March 2015” tai
  • ”Dérogation – Décision no 1/2015 du Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges CARIFORUM-UE du 10 mars 2015” tai
  • ”Excepción – Decisión no 1/2015 del Comité Especial CARIFORUM-UE de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 10 de marzo 2015”

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor samt om förvaltningen av tullkvoterna av gruppen för nomenklatur och tullförmåner.

TMD