Hoppa till innehåll

Tullkvoter för vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Ecuador

Utgivningsdatum 9.5.2017 14.21 | Publicerad på svenska 9.5.2017 kl. 15.49
Pressmeddelande

PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Ecuador (Förordning nr 2017/754; publicerad i EUT L 113/29.4.2017). Unionstullkvoter för produkter med ursprung i Ecuador öppnas enligt bilagan till förordningen. Förordningen tillämpas retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2017.

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447 i den kronologiska ordning som tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas.

Kvoterna fördelas första gången den 17 maj 2017.

I kvoten med löpnummer 09.7533 har placeringen av vissa varukoder och varubeskrivningar gått fel i bilagan. Enligt kommissionen anges uppgifterna rätt i Taric, och en rättelse av bilagan kommer att publiceras på alla unionsspråk.

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD