Hoppa till innehåll

Tullkvoter för korv och griskött från Island

27.4.2018 13.55 | Publicerad på svenska 27.4.2018 kl. 14.00
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av importtullkvoter för korv och griskött med ursprung i Island. Kommissionens förordning nr 2018/567 publicerades den 13 april 2018 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 95 och tillämpas från och med den 1 maj 2018.

Genom förordningen öppnas unionstullkvoter för griskött som omfattas av KN-nummer 0203 och korv som omfattas av KN-nummer ex 1601 med ursprung i Island. Förordning (EG) nr 759/2007 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för korv med ursprung i Island ska upphöra att gälla, och kvoten med löpnummer 09.0809 upphör att gälla den 30 april 2018.

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447, dvs. enligt den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas.

Protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete, senast ändrat genom beslut nr 2/2005 av gemensamma kommittén EG–Island, ska i tillämpliga delar gälla för de produkter som förtecknas i bilagan till förordningen.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling