Hoppa till innehåll

Tullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Peru

Utgivningsdatum 23.5.2013 11.10 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 12.17
Pressmeddelande

60/2013, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Peru. Förordning nr 405/2013; publicerad EUT L 121, 3.5.2013, s. 36-41, tabell. Förordningen trädde i kraft den 6 maj 2013 och tillämpas från och med den 1 mars 2013.

Unionstullkvoter öppnas för de produkter med ursprung i Peru som förtecknas i bilagan nedan.   

De tullar som är tillämpliga på import till unionen av de berörda varorna med ursprung i Peru ska inte tas ut inom de respektive tullkvoterna i bilagan.

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot.

Information om de tillämpliga ursprungsreglerna finns i TMD 026/2013:

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD