Hoppa till innehåll

Tullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Colombia

Utgivningsdatum 6.8.2013 12.56 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 10.07
Pressmeddelande

104/2013, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Colombia. Förordning nr 741/2013; publicerad EUT L 204, 31.7.2013, s. 44–46. Förordningen trädde i kraft den 3 augusti 2013 och tillämpas från och med den 1 augusti 2013.

Unionstullkvoter öppnas för de produkter med ursprung i Colombia som tas upp i bilagan nedan.

De tullar som är tillämpliga på import till unionen av de varor med ursprung i Colombia som tas upp i bilagan ska inte tas ut inom de respektive tullkvoterna i bilagan.

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot.

Information om de tillämpliga ursprungsreglerna finns i TMD 26/2013.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD