Hoppa till innehåll

Tullkvoter för jordbruksprodukter från Panama

30.9.2013 9.23 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.18
Pressmeddelande

130/2013, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Panama. Förordning nr 923/2013; publicerad EUT L 254, 26.9.2013, s. 4–5, tabell. Förordningen trädde i kraft den 29 september 2013 och tillämpas från och med den 1 augusti 2013.

Unionstullkvoter öppnas för de varor med ursprung i Panama som förtecknas i bilagan till förordningen. De tullar som är tillämpliga på import till unionen av de varor med ursprung i Panama som förtecknas i bilagan ska inte tas ut inom de respektive tullkvoterna i bilagan.

Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration. Se cirkulär 112/2013 om associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika; tillämpning mellan EU samt Nicaragua, Panama och Honduras >> TMD 112/2013.

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD