Hoppa till innehåll

Tullkvoter för jordbruksprodukter från Centralamerika

Utgivningsdatum 30.9.2013 9.26 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.20
Pressmeddelande

131/2013, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Centralamerika. Förordning nr 924/2013; publicerad EUT L 254, 26.9.2013, s. 8–11, tabell. Förordningen trädde i kraft den 29 september 2013 och tillämpas från och med den 1 augusti 2013.

Provisorisk tillämpning av del IV (handelsfrågor) i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Centralamerika har börjat mellan EU samt Nicaragua, Panama och Honduras den 1 augusti 2013.Tillämpningen mellan EU samt Costa Rica och El Salvador börjar den 1 oktober 2013 och mellan EU och Guatemala senare.

Unionstullkvoter öppnas för de varor med ursprung i Centralamerika som förtecknas i bilagan till förordningen. De tullar som är tillämpliga på import till unionen av de varor med ursprung i Centralamerika som förtecknas i bilagan ska inte tas ut inom de respektive tullkvoterna i bilagan.

Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.  

Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD